Subscribe to LeidenGlobal News

Welcome to LeidenGlobal. Check out our highlights.

« Back to overview

LeidenGlobal op Profielwerkstuk Markt

Op 4 maart stond LeidenGlobal op de 'Profielwerkstukken Markt' (PWS Markt), die in de Hogeschool Leiden georganiseerd was, om middelbare scholieren te informeren over de experts en aanwezige kennis in Leiden. Scholieren gebruiken deze informatie voor het onderzoek dat ze voor een groot werkstuk (profielwerkstuk) moeten doen rondom een zelfgekozen maatschappelijk onderwerp.

Om deze leerlingen te inspireren, wordt in Leiden sinds 2018 jaarlijks een Profielwerkstukkenmarkt georganiseerd door stichting De Leidse Aanpak, met als doel HAVO en VWO leerlingen op gang te helpen met hun profielwerkstuk. Tijdens de PWS markt gaan scholieren in gesprek met organisaties uit Leiden om samen te brainstormen over hun onderwerp of om een actieve samenwerking te zoeken met de diverse musea, bedrijven en organisaties.

LeidenGlobal droeg bij aan de PWS Markt door scholieren uit te leggen dat in Leiden al veel kennis is over maatschappelijke thema’s en dat leerlingen bij hun onderzoek mogelijk ook Leidse experts kunnen benaderen. Voor de benaderingswijze heeft LeidenGlobal tevens een stappenplan opgezet (zie onder). Er kwamen thema’s aan bod als wereldculturen, kinderrechten, religie en migratie.

Tijdens deze middag werd ook de Leidse HAVO en VWO Profielwerkstuk Prijs uitgereikt door Paul Dirkse, wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën. De winnaars kregen, naast de titel en een certificaat, ook een trainingsmiddag van Leren met de Stad bij PLNT aangeboden om hun presentatie skills verder te ontwikkelen.

 

Hoe benader je een expert