Highlights
Welcome to LeidenGlobal. Check out our highlights.

sporenvanafrika

Wereldwandeling: Sporen van Afrika in Leiden

tm 2025

Leiden is een stad waar wereldculturen samenkomen en waar je stille getuigen vindt van belangrijke historische gebeurtenissen. Met de wandelreeks Leidse Wereldwandelingen kom je nog meer te weten over de stad Leiden, over de vele talen, culturen die hier bestudeerd worden en over de historische voetstappen die er zijn gezet. 

Sporen van Afrika in Leiden

Tijdens deze wandeling maakt u kennis met gebeurtenissen, personen en gebouwen uit de geschiedenis die Leiden heeft met Afrika. Van de Lakenhal, waar de textielsoorten werden gekeurd die de Hollanders gebruikten als ruilmiddel voor slaven uit West-Afrika, tot de toekenning van een eredoctoraat aan Nelson Mandela. De wandeling is samengesteld door het Afrika-Studiecentrum Leiden.

Van deze wandeling worden regelmatig fysieke rondleidingen* gegeven. Houd de website in de gaten voor nieuwe aankondigingen
 

*Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden. Wel is er de mogelijkheid om ter plekke een kleine vrijwillige bijdrage te geven aan de rondleider.

U kunt de wandeling ook zelf wandelen via onderstaande (gratis) downloadbare pdf (NL/ENG)

Traces of Africa in Leiden

During this walk you will become acquainted with events, persons and buildings from Leiden’s history with Africa. From the Lakenhal, where textile that the Dutch used as a medium of exchange for slaves from West Africa was inspected, to the awarding of an honorary doctorate to Nelson Mandela. The walk has been composed by the African Studies Centre Leiden.

...

__________________________________________

De Leidse wereldwandelingen worden aangeboden door de Faculteit Geesteswetenschappen / Universiteit Leiden en LeidenGlobal, ism het Afrika Studiecentrum, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde en Leiden2022

>>

[Fotograaf Pim Rusch]


 

back to overview