Highlights
Welcome to LeidenGlobal. Check out our highlights.

sporen-vroegmoderne-geleerdheid

Wereldwandeling: Sporen van Vroegmoderne Geleerdheid in Leiden

2022 - 2025

Leiden is een stad waar wereldculturen samenkomen en waar je stille getuigen vindt van belangrijke historische gebeurtenissen. Met de wandelreeks Leidse Wereldwandelingen kom je nog meer te weten over de stad Leiden, over de vele talen, culturen die hier bestudeerd worden en over de historische voetstappen die er zijn gezet. De Leidse wereldwandelingen worden aangeboden door de Faculteit Geesteswetenschappen / Universiteit Leiden in samenwerking met LeidenGlobal en Leiden2022.

Sporen van Vroegmoderne Geleerdheid in Leiden*


Leiden als stad van geleerdheid, dat roept een beeld op van grijze professoren, indrukwekkende boekenverzamelingen en statige universiteitsgebouwen. Die liggen inderdaad allemaal aan deze route door het oude stadscentrum, maar bovendien voert deze wandeling langs een driedimensionale tuin, oud drukwerk in vreemde talen en een voor zichzelf sprekende poort...

Deze wandeling kunt u zelf lopen aan de hand van onderstaand downloadbaar document.
Soms worden er ook fysieke rondleidingen ingepland. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

>>

[Fotograaf Pim Rusch]

back to overview