Wereldwandeling: Sporen van Indonesië in Leiden

Wereldwandeling: Sporen van Indonesië in Leiden

Leiden is een stad waar wereldculturen samenkomen en waar je stille getuigen vindt van belangrijke historische gebeurtenissen. Met de wandelreeks Leidse Wereldwandelingen kom je nog meer te weten over de stad Leiden, over de vele talen, culturen die hier bestudeerd worden en over de historische voetstappen die er zijn gezet. De Leidse wereldwandelingen worden aangeboden door de Faculteit Geesteswetenschappen / Universiteit Leiden in samenwerking met LeidenGlobal en Leiden2022.

Sporen van Indonesie in Leiden

Vanaf 1900 kwamen steeds meer Indonesische studenten studeren in Leiden. Meerdere van hen speelden een rol in de nationalistische beweging en de opbouw van een onafhankelijk Indonesië. Deze wandeling voert langs voor hen belangrijke plaatsen. Enkele studenten worden daarbij voorgesteld.

U kunt de wandeling zelf wandelen via onderstaande (gratis) downloadbare pdf:

>>

[Fotograaf Pim Rusch]

back to overview