Wereldwandeling: Sporen van Migratie in Leiden

Wereldwandeling: Sporen van Migratie in Leiden

Leiden is een stad waar wereldculturen samenkomen en waar je stille getuigen vindt van belangrijke historische gebeurtenissen. Met de wandelreeks Leidse Wereldwandelingen kom je nog meer te weten over de stad Leiden, over de vele talen, culturen die hier bestudeerd worden en over de historische voetstappen die er zijn gezet. De Leidse wereldwandelingen worden aangeboden door de Faculteit Geesteswetenschappen / Universiteit Leiden in samenwerking met LeidenGlobal en Leiden2022.

Sporen van Migratie in Leiden

In de 16e en 17e eeuw verwelkomde Leiden een grote instroom aan vluchtelingen: Franse protestanten (hugenoten) die in eigen land niet welkom waren, en inwoners van de Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen, Gent, Brugge) die waren gevlucht voor het geweld van de Tachtigjarige Oorlog. Deze wandeling voert langs plekken die te maken hebben met migranten die van betekenis zijn geweest voor de Sleutelstad.

U kunt zelf de wandeling lopen aan de hand van deze pdf, download de wandeling hier:

Van deze wandeling wordt soms een fysieke rondleiding gegeven. Houd deze website in de gaten voor nieuwe data.

>> Fotograaf Pim Rusch

back to overview